Рубрика: Մայրենի

Հայոց Լեզու

21. Թիվցույցտվողբառերըգտի՛րԴրանցհետառարկաևգործողությունցույցտվողբառերը (գոյականներնուբայերրի՞նչթվով (եզակի՞թե՞հոգնակիենգործածվում: Գտածոնյոթանասունմիլիոն տարվա հնություն ուներ:
Միայն տասը ամիս հետո տուփըկարելի է բացել:
Փոքրիկ հովիվըերեսուներեսունհինգ գառէր պահում: Մի օր երեքըգայլի բաժին դարձավՀիսուներկուշենքիցտասներեքըկառուցվելէ:
Տասներկուօր մնացքարանձավում, մինչև որ քարանձավի մուտքը բացվեց:
Բացատում ընկույզիչորսծառ կա:
Միայն մի քաղաքում՝ Բոմբեյում մարդիկ յոթանասունլեզվով ու բարբառով են խոսում:
22. Փորձի՛րպատասխանելթե՝
ա) ով ե՛րբ կարող է ասել՝ «ես».
Մարդ կարող է ասել <ես>, երբ խոսում է իր անունից:
բ) ով ո՛ւմ է ասում՝ «դու».
գ) ո՛ւմ մասին են ասում՝ «նա»: Երբ խոսում ենք երրորդ դեմքի մասին
23. Նախադասություններըհամապատասխանաբարտեղադրի՛րտեքստումՏրվածևստացվածտեքստերըհամեմատի՛ր:
Մի վարժապետ իրեն մեծարելու հատուկ ծեսեր էր մշակել սաների համար: Օրինակ՝ երբ փռշտում էր, երեխաները ոտքի էին ելնում ու, ամեն վանկի վրա ծափ զարկելով, միաբերան վանկարկում.
— Ա-ռող-ջու-թյուն, վար-ժա-պե՜տ…
Մի անգամ այս վարժապետը պարանը փաթաթեց մեջքին ու իջավ ջրհորը, որ ծարավ երեխաների համար ջուր հանի: Պարանն էլ երեխաներն էին բռնել: Հանկարծ նա փռշտաց: Երեխաները տեղնուտեղը բաց թողեցին պարանն ու միաբերան վանկարկեցին.
-Ա-ռող-ջու-թյուն, վար-ժա-պե՜տ…
Վարժապետը չհասցրեց շնորհակալություն հայտնել:

Ժամանակինմիվարժապետկար: Վարժապետըշատէրսիրումորմարդիկիրենմեծարեն: Մի վարժապետ իրեն մեծարելու հատուկ ծեսեր էր մշակել սաների համար: Օրինակ՝ երբ փռշտում էր, երեխաները ոտքի էին ելնում ու, ամեն վանկի վրա ծափ զարկելով, միաբերան վանկարկում.
— Ա-ռող-ջու-թյուն, վար-ժա-պե՜տ…
Վարժապետըերեխաներինքաղաքիցդուրսէրտարել: Միխարխուլջրհորգտան: Մի անգամ այս վարժապետը պարանը փաթաթեց մեջքին ու իջավ ջրհորը, որ ծարավ երեխաների համար ջուր հանի:ՊարանիծայրնասատիճանաբարբացէինթողնումՇուտովջրհորիսառնօդնուպատերիթացությունըվարժապետիքիթըմտանՊարանն էլ երեխաներն էին բռնել: Հանկարծ նա փռշտաց: Երեխաները տեղնուտեղը բաց թողեցին պարանն ու միաբերան վանկարկեցին.
-Ա-ռող-ջու-թյուն, վար-ժա-պե՜տ…
Վարժապետը չհասցրեց շնորհակալություն հայտնել:
24. Ձերբակիմասինպատմի՛ր (մանրամասննկարագրի՛րվերաբերմունքարտահայտի՛րևպատմությունդվերնագրի՛ր:

Մենք ապրում են սեփական տնում: Մերը բակ չէ, այլ փողոց, եթե անկեղծանամ մեր փողոցում շատ երեխաներ չկան: Կան լավ և բարի երեխաներ:
25. Կետերիփոխարենպահանջվածձևովգրի՛րփակագծումդրվածբառերնուբառակապակցությունները 
Երգելուցձայնը գլուխն էր գցում: (երգել – ե՛րբ)  
Ձիու սիրտը պայթել էր քուռակի համար …: (վախենալ – ինչի՞ց)
Թեյը տանելուցթափեց: (տանել — ե՞րբ)
Կենսախինդ մարդիկ վախենում ենլուրջտխուրկամծանրերևալուց: (լուրջ, տխուր կամ ծանր երևալ – ինչի՞ց)
Ու Մոսկվա գնալուցառաջ մի երկու օրով ման է գալիս հարազատ վայրերում: (գնալ – ինչի՞ց)
Մեղր լցնելուցմի կաթիլ գետին թափնց: (լցնել — ե՞րբ)

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s