Рубрика: Երկրաչափություն

ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ

1․  AB ,CD հատվածները O  կենտրոնով շրջանագծի տրամագծեր են։Հաշվի՛ր AOD  եռանկյան պարագիծը,եթե հայտնի է,որ  CB=13 սմ , AB=16սմ :
AB=CD=16, => <A=<D=8

CB=AD=13

P AOD=13+16=29

2.Շրջանագծի A  կետով տարված են շոշափող և շառավղին հավասար լար։Գտի՛ր դրանց կազմած անկյունը։

AO=AB => <AOB=60

180-60=30

180-30=150

Рубрика: Քիմիա

7,8- րդ դաս. անցածի կրկնողություն

  • Սահմանեք և բնութագրեք ո՞րն է կոչվում ֆիզիկական մարմին,օրինակներ…

Բնության մեջ կան ֆիզիկական մարմիններ և տարբեր ճառագայթներ։ Ֆիզիկական մարմինները այն ամենն է, ինչ շրջապատում է մեզ։ Նրանք ունեն զանգված(m), ծավալ(V) և ձև։

  • Մոտավոևապես քանի՞ միլիոն  նյութ  է  հայտնի մարդկությանը

Ներկայում հայտնի է մոտավորապես 30միլիոն նյութ։

  • Սահմանեք,դասակարգեք և բնութագրեք նյութերը, գրեք պարզ և բարդ, անօրգանական և օրգանական նյութերի օրինակներ…

Բոլոր ֆիզիկական մարմինները կազմված են նյութերից։ Նյութը փոքրագույն մասնիկների՝ ատոմների, մոլեկուլների, իոնների փոխազդեցության արդյունքն է իրեն բնորոշ բաղադրության, կառուցվածքի և հատկություններով օժտված բնույթներով։

  • Սահմանեք և բնութագրեք մաքուր նյութերի հատկությունները`ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիոլոգիական, օրինակներ….

Ներկայում հայտնի է 118 տարր։ Նյութերը լինում են պարզ և բարդ։ Պարզ նյութերը այն նութերն են, որոնք կազմված են մեկ տարրից։ Դրանք մոտավորապես 400-նեն։ Բայց ատումները ավելի քիչ են՝ 94-նեն։ Բանն նրանում է, որ կան տարրեր, որոնք առաջացնում են ավելի շատ նյութեր, այն կոչվում է ալոտրոպիա։ Պարզ նյութերը լինում են երկու ձևի՝ մետաղներ և ոչ մետաղներ։ Բարդ նյոթերը այն նութերն են, որոնք ունեն երկու կամ ավելի տարրերի տեսակներ իրենց բաղադրության մեջ։ Դրանք 30միլիոնն են, որոնցից 0,5միլիոնը օրգանական են, իսկ 25միլիոնը՝անօրգանական։