Рубрика: Մայրենի

Հայոց Լեզւ 15-20 Վարժ.

16. Երկու, խմբի գոյականների հոգնակին կազմի՛ր և օրինաչափությունը բացատրի՛ր:
Ա. Հեռագիր-հեռագրեր
արոտավայր-արոտավայրեր
լրագիր-լրագրեր
ծառաբուն-ծառաբներ
մրգաջուր-մրգաջրեր
մրջնաբույն-մրջնաբներ
ծաղկեփունջ-ծաղկեփնջեր
միջնապատ-միջնապատեր

Բ. Մեծատուն-մեծատներ
զինակիր-զինակրեր
ժամացույց-ժամացույցներ
կողմնացույց-կողմնացուցեր
երգահան-երգահաններ
քարհատ-քարհատներ
պատմագիր-պատմագրեր
քանդակագործ-քանդակագործներ

17.Ուշադրությո՛ւն դարձրու, թե ը կամ ն մասնիկը բառին ի՛նչ օրինաչափությամբ է ավելանում:
Գործը վաղվան մի’ թող: Գործն է անմահ: Գործն անմահ է:
Ավելի քան հարյուր տարի նավը մնաց ծովի հատակին:
Նավն ավելի քան հարյուր տարի սուզված մնաց:
Ուսումնասիրում էր իրենց գյուղի բույսերը:
Իրենց գյուղի բույսերն էր ուսումնասիրում:
Սիրտը գործում էր օր ու գիշեր:
Սիրտն օր ու գիշեր գործում է:
Հետքերդ տանում էին անտառ:
Հետքերն անտառ էին տանում:
Աղեղնավորը ներկաներին Ապառնում էր ու գոռգոռում:
Աղեղնավորն սպառնում էր ներկաներին ու գոռգոռում:
Աղջիկը, հավանաբար, շտապում էր:
Աղջիկն շտապում էր, հավանաբար:
Գինին կարասներում էին պահում:
Գինին էին պահում կարասներում:
Տղան ցանկապատի վրայով թռավ:
Տղան էր ցանկապատի վրայից թռչողը:
18. Հետևություններից ո՜րն է (որո՜նք են) համապատասխանում տեքստին: Ընտրությունդ պատճառաբանի’ր: Կարող ես այլ հետնություն անել:
Արագիլին հարցին.
Իմաստո՛ւն հավք, ինչո՛ւ ես անվերջ մի ոտքի վրա կանգնում:

Պատասխանեց.
Որպեսզի գոնե մի քիչ թեթևացնեմ աշխարհի բեռը:

Հետևություն.
իմ հետևույթունը) իմ կարծիքով հավը անգրագետ էր և ուղղակի փորձում էր կրկնօրինակել արագիլին, հավին թվում էր, որ եթե արագիլը կանգնում է մեկ ոտքի վրա ուրեմն ավելի քիչ է ծանրաբեռնում մոլորակը կամ ինչ-որ օգուտ է տալի, եթե հավը ավելի խելացի լիներ կհասկանար, որ մեկ ոտքի վրա կանգանելով մոլորակը չի թեթևանա:

ա) Մարդիկ մեծամիտ են ու շատ կարևորում են իրենց: Նրանց թվում է, թե իրենք են տանում աշխարհի հոգսը, և իրենցից է կախված, թե աշխարհն ինչպես է ապրում:

բ) Կա մարդ, որ այնքան բարի է. որ աշխարհին ու մարդկանց նեղություն չտալու համար պատրաստ է «մեկ ոտքի վրա> ապրելու: Իր կյանքը կդժվարացնի, միայն թե ուրիշների համար հեշտ լինի:

գ) Ծույլ մարդիկ, իրենց բան ու գործը թողած, ամբողջ օրը կարծես աշխարհի հոգսն են հոգում:

դ) Կան պարծենկոտ մարդիկ, որոնք իրենց ամենասովորական արարքները շատ են կարևորում ու դրանք վեհ գաղափարներով բացատրում:

ե) Բոլոր մարդիկ պետք է մեկ ոտք ունենան, որ երկրի բեռը թեթև լինի:

ղ) Մարդիկ պետք է հարգեն դիմացինների սովորությունները և դրանց վերաբերող ավելորդ հարցեր չտան, թե չէ երբեմն շատ անհեթեթ պատասխաններ կլսեն: Ամեն ինչ չէ, որ բացատրելի է:

Է) Մարդիկ այնքան եսասեր ու շահամոլ են, որ երբեք, մի թռչունի չափ անգամ չեն մտածի իրենց երկրի մասին:
19.Տրված բարդ բառերի առաջին մասը (արմատը) փոխելով’ նոր բառեր ստացի՛ր բոլոր նոր բառերը բացատրի՛ր:
Ոսկեշար-ոսկեզօծ (ոսկիով օծված)
բազմազբաղ-բազմնակյուն (շատ անկյուններ ունեցող)
բազկատարած- բազկաթոռ
գնդացիր-գնդապետ (Այդ կոչումն ու աստիճանը կրող զինվորական)
ստըրկահոգի-ստըրկատեր (ստրուկների տեր)
սիրահոժար-սիրալիր (Սիրալիր վերաբերմունք)
մեղմանվագ-մեղմաձայն (մեղմ ձայնով)
սառցալեռ-սառցաբեկոր (սառույցի կտոր)
բանաձև-բանաիմաց (բան հասկացող)
գաղտագողի-հաղտնաբար (գաղտնի կերպով)

20.Ընդգծված բառերն ու բառակապակցությունները փոխարինի՛ր համապատասխան ածականներով: Օրինակ ‘Երկրին մոտ տարածությունում տիեզերանավի հանդիպեցին: – Երկրամերձ տարածությունում տիեզերանավի հանդիպեցին:

Հայոց աշխարհում. Արարատի դաշտի հարավում, մի հրաշալի ու անձեռակերտ կոթող կա: Դա Արարատն է, երկնասլաց, մեկուսի լեռնազնգված կոնի նմանվող զույգ գագաթներով: Մասիսն ու Սիսը հանգած հրաբուխներ են: Մասսի Ժայռապատ գագաթը ծածկված է հավերժական ձյունով: Սսի գագաթի մասը նույնպես քարածածկ է: Լանջերը կտրտված են ճառագայթաձև ունեցող ձորակներով ու հեղեղատներով: Լանջերին խոտառատ արոտներ ու թփուտներ կան. ներքևի գոտում’ այլևայլ թռչուններ ու կենդանիներ: Հնում լեռը հռչակված էր որպես արքաների որսատեղի: Մասիսը զերծ չի մնացել բնության աղետներից: Նրա հյուսիսարևելքից լանջի խորխորատը, հայտնի «Մասյաց վիհ» անունով, որ գագաթամերձ (մերձ) մասում ավելի քան հազար մետր խորություն ունի, առաջացել է երկրաշարժից:
Рубрика: ֆիզիկա

Ինքնաստուգում

  1. (1) Ապակե շիշը թղթով կամ մետաքսով շփելիս էլեկտրականանում է.
  1. Դրական լիցքով

II. (1) Մորթով շփված էբոնիե ձողի կողմից ձգվում են այս մարմինները.

  1. դրական լիցքօվ

III.(1) Ա լիցքավորված ձողին մոտեցնում են լիցքավորված Բ ձողը: Այդ դեպքում Ա ձողը շարժվում է նկարում սլաքով ցույց տրված ուղղությամբ: Ինչ կարելի է ասել այդ ձողերի վրա եղած լիցքերի նշանների մասին.

  1. Ձողերը ունեն նույնանուն լիցքեր

VI.(1) Ինչ լիցք ունի մեծ գունդը.

  1. դրական

V. Լիցքավորված մարմինները կփոխազդեն տիեզերական տարածության մեջ, որտեղ օդ չկա. 2. չեն փոխազդի

VI.Մետաքսե թելից կախված գնդիկին մոտեցվում է դրական լիցքավորված ձող, և գնդիկը ձգվում է դեպի ձողը: Լիցքավորված է գնդիկը.

  1. գնդիկը կարող է լիցքավորված չլինել կամ ունենակ բացասական լիցք

VII.Լիցքավորված մարմնի մոտ դաշտի ազդեցությունը …., նրանից հեռանալիս դաշտը ….

2. ուժեղ է …. թուլանում է

Պրոտոնի լիցքը … էլեկտրոնի լիցքից.

  1. մեծ է