Рубрика: English

Homework. 04.12.20

Think 2” Student’s book , 

Workbook– p. 10

1. Complete the sentences with just, already and yet.

1. She’s just learned to walk. She took her forst steps last week.

2. She hasn’t learned to read yet, but she likes the the pictures.

3. She’s already learned to count from one to five and she’s only one year old!

2. Look at Jake’s to-do list for tidying his bedroom. Write sentences using already and yet.

Jake has already tidied his deks.

Jake hasn’t put his CDs on the shelf yet.

Jake hasn’t picked up the towels and put them in the bathroom yet.

Jake has already made the bed.

Jake hasn’t taken the bin downstairs yet.

Jake has already hung up the clothes.

3. Look at the pictures. What has just happend? Write sentences using the verbs in A and the words in B.

1. They have just had an accident.

2. They have just scored a goal.

3. She has just fallen over.

4. She has just won the trophy.

5. It has just started to rain.

Рубрика: Պատմություն

Խորհրդային Հայաստանի մշակույթը 1920-1945 թթ․․ Կրթություն և գիտություն

Կատարե՛ք համեմատական աշխատանք՝
Խորհրդային Հայաստանի կրթության և գիտության և ներկա կրթական և գիտական համակարգերի միջև։ Օգտվե՛ք ձեր և ձեր ծնողների փորձից։ Օգտագործե՛ք համացանցում և գրականության մեջ առկա համապատասխան նյութերից։

Խորհրդային Հայաստանում տնտեսությունը, կրթությունը և գիտությունը պլանային էին, ինչի պատճառով մրցակցության պայմաններն ավելի ցածր էին։ Կրթության ընտրության հնարավորություններն ավելի սահմանափակ էին։ Այսօր կրթություն ստանալու հնարավորություններն ավելի շատ են։ Առաջին հերթին, որովհետև հայտնվել է մրցակցություն, իսկ երկրորդը տեխնոլոգիաների և համացանցի շնորհիվ։ Խորհրդային Հայաստանում կրթությունը, գիտությունը և մշակույթը խիստ գաղափարական էին և հակադրվում էին արևմուտքին։

Հանրակրթական դպրոցների մեծամասնության ուսուցման միջոցները շատ չեն փոխվել Խորհրդային Հայաստանում գործող ուսուցման միջոցներից։ Շատ դպրոցներում մինչև հիմա բացակայում է համացանց հասկացությունը, որը, օրինակ, մեր կրթահամալիրում ուսուցում կազմակեպելու համար հիմնական նախադրյալն է։

ՀՍԽՀ-ի և ներկա դպրոցների մեկ այլ տարբերություն է գնահատման միջոցը։ Խորհրդային Հայաստանում սովորողների աշխատանքը գնահատում էին 5 բալանոց համակարգով։ Ըստ մայրիկիս ներկայիս գնահատման ձևն ավելի հարմար է և՛ սովորողների, և՛ դասավանդողների համար, քանի որ մեր համակարգն ունի ավելի շատ տարբերակներ, որը հեշտացնում է աշակերտի աշխատանքը գնահատելու հարցը։

Հիմա դպրոցների թիվը բնականաբար գերազանցում է Խորհրդային Հայաստանում դպրոցների թվին և կան կրթվելու բազմաթիվ տարբերակներ։ Սակայն Հայաստանի կրթությունը շատերին չի բավարարում, ինչը նրանց մոտ ցանկություն է առաջացնում սովորել արտերկրում։

Խորհրդային Հայաստանը զարգացնելու համար հարկավոր էր ապահովել բոլորի կրթությունը, ինչը կառավարությանը ստիպեց ուսուցումը դարձնել անվճար հավասարապես տղաների և աղջիկների համար։ Կարևոր էր վերացնել անգրագիտությունը, որը նաև կզարգացներ նոր սոցիալիստական մշակույթը։

Ըստ հայրիկիս կենտրոնացված կառավարման կրթական համակարգը բավականին շատ տեղ էր տալիս ֆունդամենտալ գիտության զարգացմանը։ Այդ տեսանկյունից Խորհրդային գիտակրթական համակարգը բավականին հետաքրքիր արդյունքներ էր տալիս։

Կարծում եմ ամենակարևոր տարբերությունն այն է, որ Խորհրդային Հայաստանում մարդիկ կրթվում էին հանուն իրենց երկրի տնտեսության, երկրի իրավիճակը բարելավելու, իսկ հիմա կրթության հիմնական իմաստն է կրթվողներին գիտելիքների այն քանակը տալը, որով իրենք կկարողանան ստեղծել իրենց ապագան։