Рубрика: Աշխարագրություն

ՀՀ բնակչությունը

Համեմատել ՀՀ-ի և ձեր ընտրությամբ որևէ այլ երկրի բնակչությանը վերաբերող ցուցանիշները՝ ընդհանրություններն ու տարբերությունները, փորձելով բացատրել դրանց պատճառները:

Հայաստան
Նորվեգիա

Հայաստանի և Նորվեգիայի բնակչությունները շատ նմանություններ ունեն։ Առաջին նմանությունը, որը կարելի է նկատել երկու բուրգերին նայելիս՝ 5-9 տարեկան աղջիկների և տղաների տարբերությունը և՛ Հայաստանում, և՛ Նորվեգիայում 0․2% է։ Հայաստանում աղջիկների թիվը 25-29 տարիքից սկսած գերազանցում է տղաների թվին, իսկ Նորվեգիայում հիմնականում ավելի շատ են տղաները։ Հայաստանում բնակչության բնական շարժի փոփոխությունները պայմանավորված են կանանց ծնունակության, տարիքային ծնելիության և ծնելիության գումարային գործակիցների մեծություններով։ Ծնելիությունը Նորվեգիայում գերազանցում է մահացությանը, այդ իսկ պատճառով վերարտադրությունն ունի ընդլայնված բնույթ:

Համեմատել ՀՀ-ի և ամբողջ աշխարհի բնակչությանը վերաբերող ցուցանիշները՝ ընդհանրություններն ու տարբերությունները, փորձելով բացատրել դրանց պատճառները:

Հայաստանի և ամբողջ աշխարհի ցուցանիշներում 0-4 տարեկան աղջիկների և տղաների տարբերությունները հավասար են։ Նկատելի է, որ երկուսում էլ տարիքի բարձրանալով աղջիկների թիվը տղաների թվին ավելի է գերազանցում։

Рубрика: Без рубрики

9-րդ դաս.-դեկտեմբեր 2020

 1. Թթվածին պարունակող  երկտարր  միացություններ են, որոնցում  թթվածնի  օքսիդացման  աստիճանը  -2  է:
 2. Բոլոր օքսիդները  ջրում  լուծելի  են:
 3. Բոլոր օքսիդները   փոխազդում  են  թթուների  հետ:
 4. Հիմնային օքսիդները, փոխազդելով  թթուների  հետ, առաջացնում  են  աղ  և  ջուր:
 5. Ըստ CaCO3  → CaO  +  CO ռեակցիայի հավասարման  ստացված  թթվային  օքսիդի  զանգվածը  ելային  աղի  զանգվածի  56 %- ն  է:
 6. Na2O, CO2, N2O5, CaO, SO3  օքսիդների  շարքում  գրված  է  երեք  հիմնային  օքսիդ:
 7. Գիտելիքի ինքնաստուգում՝ <Ջրածին; Թթվածին>>
1.    Արտահայտություններից  ո՞րն  է  ճիշտ  ջրածին  տարրի  մասին.
          ա) ջրածինն  ամենաթեթև  գազն  է
          բ) ջրածինը  մտնում  է  թթուների  բաղադրության մեջ
          գ) ջրածինը  փոխազդում  է  թթվածնի  հետ
          դ) ջրածինն  աստղերի  մթնոլորտի  հիմնական  բաղադրամասն  է:
2.    Լաբորատորիայում  ջրածին  կարելի է   ստանալ  որոշ  մետաղների  և  թթուների  փոխազդեցությունից: Գրեք  այդպիսի  ռեակցիայի  հավասարման   օրինակ….  
3. Ինչպե՞ս  են  անվանում  երկու  ծավալ  ջրածնի  և  մեկ  ծավալ  թթվածնի    խառնուրդը.     1)   շմոլ  գազ                  2)     շառաչող  գազ                       3) թունավոր  գազ                  4)  ջրագազ                                                                                                                   4.ա) Նշված  մետաղներից  ո՞րը  կփոխազդի  թթվի  հետ. առաջացնելով   ջրածին.
                1) Cu                    2) Ag           3) Al                     4) Hg
բ) Գրեք  այդ  մետաղի  և   աղաթթվի  հետ  քիմիական  ռեակցիայի  հավասարումը:
գ) նշեք  ռեակցիայի  տեսակը և կատարեք հաշվարկ` քանի՞ լիտր ջրածին կստացվի (ն.պ), եթե վերցրել են 5, 4 գրամ մետաղ։
5.    Փականոթումպայթացրելեն10գջրածինև16գթթվածին:
ա) Ո՞րգազնէմնացելպայթունիցհետո.
  1. չի  մնացել                       
  2. թթվածին                       

  3. երկուսն  էլ  

  4. ջրածին   

բ) Գրել  ռեակցիայի  հավասարումը…..

գ) Քանի՞  գրամ  ջուր  կստացվի …..                           

7.Ոˆր  միացության մեջ  է  թթվածնի պարունակությունը ամենամեծը,  պատասխանը  հիմնավորեք հաշվարկով.   1) H2O             2) CO2                3)  CuO               4) CaCO3   

8.Ի՞նչ օքսիդացման աատիճաններ կարող է ցուցաբերել թթվածինը միացություններում.1) 0, +1, -1
2) -2, -1, 0
3)  +1, 0, -1
4) -2, 0, +2
9.Հետևյալ արտահայտություններից ո՞րն է վերաբերում թթվածին պարզ նյութին.
ա) թթվածինը մարդու օրգանիզմի հիմնական տարրերից է
բ)  մեկ լիտր ջրում լուծվում է 30 մլ թթվածինը 20 աստիճանում
գ) ջրի զանգվածի 88,9%-ը թթվածինն  է
դ)սպիտակուցի բաղադրության մեջ մտնում են հիմնականում ածխածին, թթվածին,   ազոտ, ջրածին տարրերը
ե) թթվածին  է ստացվում ֆոտոսինթեզի ժամանակ
զ) կենդանիները շնչում են թթվածին
1) ա բ գ
2) բ ե զ
3) գ դ ե
4)ա ե զ
10.- Գրեք ներքոբերյալ անօրգանական շղթաների ռեակցիաների հավասարումները, հավասարեցրեք և նշեք  ռեակցիայի  տեսակը.
ա) Մետաղ-հիմնային օքսիդ-հիմք-աղ` Ca CaO Ca(OH)2  CaCl2
բ) Ոչ մետաղ թթվային օքսիդ թթու աղ`PP2O5H3PO4 Na3PO4

Рубрика: Без рубрики, ֆիզիկա

Թեմատիկ հարցեր և խնդիրներ

1․ Քանի՞ անգամ պետք է մեծացնել լիցքերի միջև հեռավորությունը, որպեսզի նրանցից մեկի լիցքի մեծությունը 16 անգամ մեծացնելուց հետո նրանց փոխազդեցության ուժը մնա նույնը: 

4-ով

Screenshot_9.png

2․ Նկարում պատկերված երեք կետային լիցքերից որո՞նք են իրար ձգում: 

Screenshot_2 (3).png
 • A և B
 • C և B
 • A և C

3․ Քրոմի միջուկում կա 52 մասնիկ, դրանցից 28-ը նեյտրոններ են: Միջուկում քանի՞ պրոտոն կա: 

52-28= 24 պրոտոն

446px-Capa_electrónica_024_Cromo.svg.png

4․ −5 նԿլ , −4 նԿլ և −3 նԿլ լիցքերով 3 միատեսակ գնդեր հպում են միմյանց, այնուհետև իրարից հեռացնում: Որքա՞ն կլինի յուրաքանչյուր գնդի ձեռք բերած լիցքը: 

5+4+3=12

12:3=4

−4 նԿլ

металлические шары. jpg.jpg

5․ Նկարում հոսանքի ո՞ր ազդեցությունն է պատկերված: 

08355b.gif
 • ջերմային
 • մագնիսական
 • քիմիական
 • կենսաբանական

6․ Ո՞ր մասնիկների շարժումով է պայմանավորված էլեկտրական հոսանքը պղնձե հաղորդալարում: 

RF_choke_coil.jpg_220x220.jpg
 • բացասական իոնների
 • դրական իոնների
 • էլեկտրոնների
 • նեյտրոններիվ

7․ Որքա՞ն ժամանակում հաղորդալարով կտեղափոխվի 24 Կլ լիցք, եթե հոսանքի ուժը նրանում 2.5 Ա է:

t=q:I

24:2.5=9.6

8․ Ի՞նչ սարքերից է կազմված նկարում պատկերված էլեկտրական շղթան: 

0004-005-Vyberite-pary.png
 • Ռեզիստոր
 • Ամպերաչափ
 • Մարտկոց
 • Անջատիչ
 • Լամպ

9․ Ջահի լամպի պարույրով յուրաքանչյուր 8 վայրկյանում անցնում է 2 Կլ լիցք: Ինչի՞ է հավասար հոսանքի ուժը լամպում:

i=q:t

2:8=0.25

10․ Էլեկտրական սղոցը, որով անցնում է 10 Ա հոսանք 25 րոպեում կատարեց 5700 կՋ աշխատանք: Որքա՞ն է լարումը նրա սեղմակներին: 

U=A:i *t

5700* 10=5700000

5700000:15000=380

4717_1_b.jpg

11․ Որքա՞ն է լարումը 0.4 կՕմ դիմադրություն ունեցող հաղորդչի ծայրերին, եթե նրանով անցնող հոսանքի ուժը 200 մԱ է: 

U=i*R

400*0.2=80

Om2.gif

12․ Ռեզիստորով, որի ծայրերին կիրառված է 4 Վ լարում, 2 րոպեում անցել է 90 Կլ լիցք: Գտեք հաղորդչի դիմադրությունը: Պատասխանը գրեք ամբողջ թվի ճշտությամբ: 

R=U*t:i

4*120=480

480:90=5

0004-005-Vyberite-pary.png

13․ Քանի՞ էլեկտրոն կանցնի 300 Օմ դիմադրություն ունեցող հաղորդալարով 50 վայրկյանի ընթացքում, եթե նրա ծայրերին կիրառվի 4.8 Վ0.5 լարում: Պատասխանը գրել հարյուրերորդականի ճշտությամբ: 

n=q:e

q=I*t

I=U:R

4.8:300=0,016 A

0,016 * 50= 0.8

0.8:1.6*10-19=0.5*1019

heating-wire.png

14․ Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի տեղամասով անցնող հոսանքի ուժը, եթե հաղորդիչներից առաջինի դիմադրությունը՝ R1 = 5 Օմ է, երկրորդինը՝ R2 = 5 Օմ: Լարումը տեղամասի ծայրերում՝ U = 60 Վ: 

13.jpg

15․ Շղթան կազմված է միմյանց հաջորդաբար միացված երեք հաղորդիչներից, համապատասխանաբար՝ 3 Օմ, 3 Օմ և 4 Օմ դիմադրություններով: Լարումը այդ տեղամասի ծայրերում 60 Վ է: Որոշեք լարում յուրաքանչյուր հաղորդչի ծայրերին: 

13.jpg

16․ Շղթան կազմված է միմյանց զուգահեռ միացված երեք լամպերից, համապատասխանաբար՝ 5 Օմ, 2 Օմ և 0.5 Օմ դիմադրություններով: Լարումը այդ տեղամասի ծայրերում՝ 60 Վ: Որոշեք յուրաքանչյուր լամպով և ամբողջ շղթայով անցնող հոսանքի ուժը: 

image-5f26d071.png

17․ 50 Օմ դիմադրություն ունեցող էլեկտրական փոշեկուլը միացրեցին 120 Վ լարման ցանցին: Որքա՞ն աշխատանք կկատարի նրանում հոսանքը 10 րոպեի ընթացքում:

18․ 3 Վ լարման և 4 Ա հոսանքի ուժի դեպքում գրասալիկի մարտկոցի լիցքավորումը տևեց 0.5 ժամ: Որոշե՛ք հոսանքի կատարած աշխատանքը այդ ընթացքում:

19․ Էլեկտրական փոշեկուլի տեղեկագրում գրված է 127 Վ և 2.5 Ա: Որքա՞ն է նրա էլեկտրաշաժիչի հզորությունը: 

231656323.jpg

20․ Ջեռուցչում հոսանքի ուժը 2 Ա է, իսկ ցանցի լարումը, որին նա միացված է 120 Վ է: Որքա՞ն ժամանակում այն կարող է եռացնել 0.5 կգ զանգվածով 5 °C ջերմաստիճանի ջուրը: Ընդունել, որը ջուրը եռում է 100 °C ջերմաստիճանում, իսկ նրա տեսակարար ջերմունակությունը՝ cջուր =4200 Ջ/կգ°C 

S

Рубрика: English

Homework

Present perfect vs. Past simple

1. Look back at the review on page 16. Which questions can you answer with a specific point in time? Then complete the rules with Present perfect or past simple.

 • 1.He wrote his first book when he was five years old.
 • 2.When he was five years old.
 • 3.When she was three.
 • 4.Top 3 European orchestras.

Rule

 • past simple.
 • present perfect.

2. Complete the pairs of sentences. Use the past simple and the present perfect of the verbs.

 • 1. win
  • Has, won
  • Won
 • 2. meet
  • Has, met
  • Mum, met
 • 3. do
  • I have done
  • did
 • 4. record
  • recorded
  • have recorded
 • 5. live
  • have lived
  • lived
 • 6. sign
  • has, singed
  • signed
 • 1. Which of these can you sign?
  • a contract
  • an autograph
 • 2. Which of these things can you write?
  • a novel
  • a song
 • 3. Which of these things can you do?
  • something
 • 4. Which of these things can you win?
  • a prize
  • a competition
 • 5. Which of these can you make?
  • friends
  • a cake
 • 6. Which of these can you miss?
  • your family
  • the bus

2. What verbs can go before the six words you didn’t cicle in Exercise 1? Write at least one verb for each word?

 • party – go party
 • degree – get a degree
 • homework – my sister doing her homework
 • future – think about future
 • a good time – have a good time whit my friends
 • an exhibition – create an exhibition

Write a short passage about someone you have admired for some time. Include

. How long you have known them.

I know about them for 3 years.

. What you admire about them.

Someone I admire is my favorit muzic band it’s BTS. The group has seven years old. The group members are from South Korea. They’re smart and so attractive. they’re producers, musicians, actors and a good famous, I love they’re music, I was they’r fan 3 years. They’re music is motivational and makes me happy.

PHOTOSTORY: Episode 1

 • 1. There is going to be a new cafe in the park.
 • 2.Luke thinks the cafe should open Paul Norris.
 • 3.Ryan thinks Paula Mayberry should open the café.

«Think 2» Workbook

4. Match the questions and answers.

 • 1. d
 • 2. f
 • 3. a
 • 4. c
 • 5. e

5. Complete the conversation. Use the present perfect or past simple and the information in brackets.

Have you tidied your room?

 • Yes, I did it yesterday.
  • Have you taken the dog out?
 • Yes, I did it before lunch.
  • Have you washed your bike?
 • Yes, I washed it one Friday.
  • Did you phone Jim?
 • I phoned him this morning, but the didn’t answer.
  • Did you watch your new DVD?
 • Yes, I watched it last night.

6. Complete the text. Use the present perfect or past simple of the verbs in the list. You can use some verbs more than once.

has done, was, lived, has lived, didn’t finish, has done, has been, has worked, stopped, had, looked, has, bought, hasn’t learned.

Correct the following sentences.

 • My brother has not had a summer job yet.
 • I have already learned to drive.
 • My friends and I have just been on holiday.
 • Have you bought your mum a birthday present yet?
 • The singer has already released five albums.
 • I have just finished writing my blog for this week.
Рубрика: English

English 9

For British shops, especially city shops, November and December are the busiest months of the year. Many do not want to go to cities or shopping malls. They are afraid of catching Covid. More and more people are now shopping online. Online stores are safe for shoppers, they never close … even on Christmas Day. Most people spend their money on decorations, Christmas tree toys, etc. City stores do their best to attract them with interesting windows and special offers. The shops are empty very soon a few days before Christmas.

Рубрика: Հաշվետվություն

2020-2021 ուստարվա առաջին ուս. շրջան

Բարև ձեզ ես Լևոն Սողոմոնյանն եմ: Ես անցած տարի ընդունվեցի այս դպրոց և ես չեմ փոշմանել: Ես բավականին շուտ ընտելացա նոր մթնոլորտին: Բոլոր դասատուները ինձ դուր եկան: Ամեն մեկն իր առանձնահատկությունով է տարբերվում: Օրինակ Ընկեր Էմանուելն ու Ընկեր Սամվելը Հումորով մարդ են, Ընկեր Նունեն շատ բարի մարդ է, Ընկեր Սյուզին միշտ ուրախ է և լավագույնն է իր գործում: Կարող է ես ոչ բոլորին և ոչ բոլոր լավ կողմերը նշեցի բայց եթե խոսենք բոլորի լավ կողմերից այս էջը չի հերիքի և դուք կձանձրանաք կարդալուց: Իմ կատարած աշխատանքները կարող եք տեսնել իմ բլոգում: Նախագծերս քիչ են, բայց հիմնականում ես կատարել եմ տնային աշխատանքները: Եթե միացնենք բոլոր հեռավար օրերը ապա մենք ուս. առաւին շրջանում մեկ ամիս հեռավար ենք եղել: Ահա իմ բլոգի հղումը, որտեղ կարող եք տեսնել իմ աշխատանքները և առցանց և առկա: Ես երկու բառով ամփոփեցի, բայց դուք կարող եք տեսնել իմ բոլոր աշխատանքները իմ բլոգում:

Рубрика: Без рубрики

Ընտրություն

Իմ ընտրությունը Ոսկերչություն է և ես շատ ուրախ եմ: Այսքան ժամանակ ես շատ բան եմ հասցրել անել բայց ցավոք չեմ կարող ցույց տալ: Հիմա ես ցույց կտամ իմ նոր պրոեկտը: Ես պատրաստում եմ մի մոնստրի որի անունը մինչև հիմա չեմ մտածել: Ես արդեն պլաստիրինով պատրաստել եմ էսքիզը: Հետո պետք է մոմով պատրաստեմ նույնը: Ես շատ եմ ուզում որ իմ արցանիկը գեզեցիկ լինի:

Рубрика: Կենսաբանություն

Մեյոզ. Կենսաբանություն

Մեյոզը կամ բջջի ռեդուկցիոն բաժանումը, էուկարիոտ բջիջների ՝ կենդանիների, բույսերի և սնկերի սեռական բազմացման ժամանակ իրականացող բաժանման հատուկ եղանակ։ Մեյոզով կիսվող բջիջներում քրոմոսոմային հավաքակազմի քանակը կրճատվում է երկու անգամ ՝ մեկ դիպլոիդ բջջից առաջանում են չորս հապլոիդ բջիջներ։ Մեյոզի արդյունքում առաջացած բջիջները, կամ գամետներ են (կենդանիների դեպքում), կամ սպորներ (բույսեր)։ Կենդանիների արական գամետներն անվանում են սպերմատոզոիդներ, իսկ իգականը ՝ ձվաբջիջներ։ Մեյոզի ընթացքում երկու անգամ կրճատված քրոմսոմային հավաքակազմ ունեցող գամետները միաձուլվում են բեղմնավորման ընթացքում․ առաջացած զիգոտում քրոմոսոմների սկզբնական քանակը վերականգնվում է։

Մեյոտիկ բաժանումն ընթանում է երկու փուլերով ՝ ռեդուկցիոն և էկվացիոն։ Յուրաքանչյուր փուլում բջիջները բաժանվում են մեկ անգամ։ Մինչ մեյոզի սկիզբը բջջային ցիկլի S փուլի ընթացքում, յուրաքանչյուր քրոմոսոմի ԴՆԹ – ն կրկնապատկվում է և յուրաքանչյուր քրոմոսոմ ունենում է 2 քույր քրոմատիդ։ Մեյոզի առաջին փուլը սկսվում է այն բջիջների մոտ, որոնց յուրաքանչյուր քրոմոսոմն ունի երկու միանման զույգեր ՝ հոմոլոգ քրոմոսոմներ կազմված երկու քույր քրոմատիդներից։ Մեյոզի սկզբում հոմոլոգ քրոմոսոմները մոտենում են միմյանց ՝ կոնյուգացիա և հազվադեպ փոխանակում գենետիկական տեղեկատվություն ՝ կրոսինգովեր։ Կրոսինգովերից հետո, յուրաքանչյուր զույգը բաժանվում է ՝ գոյացնելով 2 առանձին հապլոիդ բջիջներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի մեկ քրոմոսոմ։ Սա տեղի է ունենում մեյոզի առաջին փուլի ընթացքում առաջացած երկու բջիջների մոտ։ Մեյոզ առաջին և երկրորդ բաժանումների միջև ընկած կարճ ինտերֆազի ընթացքում գենետիկական նյութի կրկնապատկում տեղի չի ունենում, որի հետևանքով մեյոզ երկրորդ բաժանման վերջում առաջանում են 4 բջիջներ (գամետներ) քրոմոսոմների հապլոիդ հավաքակազմով։

Рубрика: Ռուսերեն

Домашнее задание. Русский язык

Задание

Текст

Сформулируйте основную идею текста.

Идея истории заключается в том, что человеческие отношения должны быть бескорыстными, искренними, люди должны быть благодарными и если они любят друг друга, то должны быть готовы жертвовать многим ради друг друга.

Выразите своё отношение к данной идее.

Я думаю, что настоящие отношения должны быть именно такими, когда один приносит жертву, а другой это ценит.

Рубрика: Իրավունք

Ժողովրդավարություն․ Իրավունք

Ի՞նչ է ժողովրդավարությունը

Ժողովրդավարությունը քաղաքական ռեժիմ է, որի հիմքում ընկած է գործընթացի կամ նրա որևէ մակարդակի վրա մասնակիցների հավասար մասնակցությամբ խմբային որոշումների կայացման ընթացակարգը։Քաղաքակիրթ երկրներում ժողովրդավարությունն իշխանության իրականացման ամենատարածված ձևն է: Հանրապետության կամ իշխանության տերը ժողովուրդն է, որը որոշակի ժամկետով ընտրում է իր ներկայացուցիչներին՝ երկիրը կառավարելու համար: Ժողովուրդն իրեն պատկանող իշխանությունն իրականացնում է 2 ձևով՝ անմիջապես ինքը (անմիջական ժողովրդաիշխանություն) և իր ընտրած պետական մարմինների կամ պաշտոնատար անձանց միջոցով (ներկայացուցչական ժողովրդաիշխանություն): 

Ուղիղ ժողովրդավարություն

Ուղիղ ժողովրդավարության ժամանակ քաղաքացիները իրենք են մասնակցում քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացին առանց միջնորդների ներգրավման։ Այս ձևի կիրառման վառ օրինակ է հանրաքվեի իրականացումը։

Ներկայացուցչական ժողովրդավարություն

Ներկայացուցչական ժողովրդավարությունը առավել տարածված ձև է, որի ժամանակ քաղաքացիները ընտրում են ներկայացուցիչներ, որոնք մասնակցում են քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացին՝ նպաստելով քաղաքացիների շահերի առաջխաղացմանը։

Չնայած այն հանգամանքին, որ տվյալ ընթացակարգն ընդունելի է առկա յուրաքանչյուր հասարակական կառուցվածքի համար, այնուամենայնիվ այսօր վերջինիս գոյության բաղադրիչը հանդիսանում է հենց պետության առկայությունը, քանի որ այն ենթադրում է իշխանության առկայություն ։ Այս դեպքում ժողովրդավարության սահմանումը հիմնականում սահմանափակվում է հետևյալ հատկանիշներով.

 • Առաջնորդների նշանակումն իրենց կառավարողների կողմից տեղի է ունենում ազնիվ և մրցակցային ընտրությունների միջոցով;
 • Ժողովուրդը հանդիսանում է լեգիտիմ իշխանության միակ աղբյուրը։
 • Հասարակությունը հանուն իր շահերի բավարարման և ընդհանուր բարեկեցության իրականացնում է ինքնակառավարում:

Ժողովրդավարությունը հասարակության յուրաքանչյուր անդամի համար պահանջում է մի շարք իրավունքների ապահովում։

Իմ կարծիքը ժողովրդավարության վերաբերյալ

Ժողովրդավարությունը որպես քաղաքական ռեժիմ իմ կարծիքով ավելի շատ դրական է, քան բացասական։ Այն տալիս է մարդկանց ընտրության տարբերակ, որի շնորհիվ ժողովուրդն է կարողանում ներդրում ունենալ երկրի կառավարման մեջ։ Ժողովրդավարությունը դրական է այն դեպքերում, երբ այն կեղծված չէ։ Այսինքն, եթե օրինակ՝ ընտրությունների ընթացքում թեկնածուներից մեկը անօրինական միջոցներով հաղթում է ընտրությունները, այդ ժողովրդավարությունը ըստ իս կարելի է անվանել թերի։ Հայաստանում շատ երկար ժամանակ բուն ընտրությունները եղել են անարդար և միայն վերջերս ժողովուրդը կարողացավ ներդրում ունենալ և իսկապես արդարություն վերականգնել։ Այսօր մարդկանց տարբեր խմբեր կողմ են տարբեր որոշումների, ինչն ըստ իս այս ամբողջ իրավիճակը վերածում է քաոսի։