Рубрика: Без рубрики

Ածղաջրեր

  • Որո՞նք են  կենդանի  օրգանիզմի  հիմնական  տարրերը
  • Ո՞րն է  կենդանի  օրգանիզմի  կառուցվածքային  միավորը
  • Ինչու՞  են  գիտնականներն ասում. «Կյանքը՝ սպիտակուցների գոյության ձևն  է»
  • Որո՞նք են սպիտակուցների, ածխաջրերի, ճարպերի, նուկլեինաթթուների գործառույթները կենդանի օրգանիզմում
  • Ինչպիսի՞  օրգանական և  անօրգանական  նյութեր  կան  կենդանի  օրգանիզմում

Կենսական տարրեր են կոչվում այն քիմիական տարրի ատոմները որոնք առաջացնում են բարդ օրգանական նյությեր <<Կենսական  տարրեր;  Սպիտակուցներ:Նուկլեինաթթուներ: Ածխաջրեր: Ճարպեր>> որոնք էլ ապահովում են կենդանի օրգանիզմի կենսագործունեությունը:

Ածխածին — С

Ջրածին — H

Թթվածին — O

Ազոտ — N

Ֆոսֆոր — P

Նատրիում Na

Կալիում — K

Կալցիում — Ca

Մագնեզիում — Mg

Երկաթ — Fe

Ցինկ — Zn

Պղինձ — Cu