Рубрика: English

My school Trips

On January 13, we traveled to Ashtarak together with the founding director Mr. Bleyan. Miss. Azniv and Miss. Julie were with us. We left by bus in the morning. We were traveling on the road adjacent to the newly built north-south highway, as it has not been put into operation yet. It is true that we met Miss. Azniv in Ashtarak, near the statue of Nerser Ashtaraketsi, but then we started the joint march from the square. We learned about many things and discussed them together with Mr. Bleyan. We discussed how to change fences, stone houses and recreation areas. We crossed the bridge over the Kasakh River. I must say that I liked the sound of the river very much, because hearing it reigned inside me. We visited Spitakavor, Karmravor and Tsiranavor churches

Рубрика: Կենսաբանություն

Գենետիկայի հիմնական հասկացությունները

Գենետիկայի հիմնական հասկացությունները, ժառանգականություն և փոփոխականություն. Գենոտիպ և ֆենոտիպ

Գենետիկայի զարգացման հիմնական փուլերը. Գենետիկան գիտություն է օրգանիզմներում հատկանիշների ժառանգման օրինաչափությունների մասին: Այն ուսումնասիրում է ժառանգականության և փոփոխականության օրենքները: Գենետիկայի հիմնադիրը չեխ գիտնական Գրեգոր Մենդելն է, որը 19-րդ դարի վաթսունական թվականներին առաջինը մշակեց գենետիկական հետազոտությունների մեթոդները և տվեց հատկանիշների ժառանգման հիմնական օրինաչափություները: <<Գենետիկա>> գիտության զարգացման հաջորդ փուլ է համարվում 20-րդ դարի առաջին տասնամյակում մի շարք գիտնականների կողմից հաստատված ժառանգականության քրոմոսոմային տեսությունը: Գենետիկայի զարգացման երրորդ շրջանը կապված է 20-րդ դարի հիսունական թվականներին բնագիտության կարևորագույն հայտնագործություններից մեկի՝ ԴՆԹ-ի երկպույր շղթայի կառուցվածքի հայտնագործման հետ:

Ժառանգականություն ասելով հասկանում ենք ծնողական օրգանիզմների՝ իրենց հատկանիշները և զարգացման առանձնահատկությունները հաջորդ սերնդին փոխանցելու հատկությունը:

Սեռական բազմացման դեպքում ժառանգականությունն ապահովվում է հատուկ սեռական բջիջների՝ գամետների միջոցով, իսկ անսեռ բազմացման ժամանակ՝ մարմնական բջիջների միջոցով: Թե՛ գամետները, թե՛ սոմատիկ բջիջներն իրենց մեջ կրում են ոչ թե ապագա օրգանիզմի հատկանիշներն ու հատկությունները, այլ միայն մոլեկուլի կամ քրոմոսոմի որոշակի հատված է, որը որոշում է սպիտակուցային որևէ մոլեկուլի սինթեզը կամ որևէ տարրական հատկանիշի զարգացման հնարավորությունը: Փոփոխականությունն օրգանիզմի՝ իր անհատական զարգացման ընթացքում նոր հատկանիշներ ձեռք բերելու հատկությունն է: Փոփոխականության շնորհիվ առանձնյակները տեսակի սահմաններում տարբերվում են իրարից: Այսպիսով, ժառանգականությունը և փոփոխականությունը օրգանիզմների երկու հակադիր, բայց փոխադարձ կապված հատկություններն են:

Գենոտիպ և ֆենոտիպ.

Յուրաքանչյուր օրգանիզմի բոլոր գեների ամբողջությունը կոչվում է գենոտիպ: Սակայն գենոտիպը գեների մեխանիկական գումարը չէ, այլ միմյանց հանդեպ փոխներգործող գեների ամբողջություն:

Օրգանիզմների բոլոր հատկանիշների ամբողջությունը կոչվում է ֆենոտիպ: Այն իր մեջ ներառում է ինչպես արտաքին, տեսանելի հատկանիշների, այնպես էլ ներքին՝ կենսաքիմիական, հյուսվածքաբանական, կազմաբանական հատկանիշների ամբողջությունը:

Рубрика: Ռուսերեն

Сам себе писатель и сам себе издатель

В мирной тишине, когда все спят

И вокруг нету ни одной души

Я вспоминаю куда летят

Наши довно загаданные мечты.

Мечтали мы жить тысячи лет

С любовью, счастьем и богатством

Но этой мечты уже почти что нет,

Ведь осознали мы, что нужно стараться.

Однако то, что все шумят

Не значит, что в жизни нет красоты

Остаётся вспоминать куда летят

Наши довно загаданные мечты…